Michał Gdak

Propozycja projektu

Selekcja

Starając odnaleźć się w kontekście naboru do projektu Kurator Libera (StudioMistrzów) skupiłem się na zagadnieniu SELEKCJI. Wyselekcjonowałem cztery moje realizacje w przestrzeni miejskiej i galeryjnej, przedstawiając je przed Zbigniewem Liberą i osobami zebranymi w Studiu BWA przy ulicy Ruskiej. Wówczas towarzyszyły mi pytania: Czy dokonałem właściwej selekcji, prezentując wybrane projekty? Jak trafna była ta selekcja? Czy zostanę wyselekcjonowany? Jakie są kryteria selekcji? Stając się selekcjonerem, jednocześnie sam zostałem poddany selekcji. Zapętlając się w tym zagadnieniu i powtarzając owe słowo, dowiedziałem się, że jednak nie zostałem wyselekcjonowany przez selekcjonera Zbigniewa Liberę