Izabela Łęska

ja to ty, 2012

ja to ty, 2012

Urodzona 12 marca 1989 w Zabrzu, dorastała w Gliwicach od 2008 roku studentka grafiki warsztatowej na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W czerwcu 2011 obroniła z wyróż-nieniem dyplom licencjacki w pra cowni druku wypukłego prof. Mariusza Pałki. Obecnie kontynuuje studia na II roku studiów magisterskich na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Od lutego do czerwca 2012 na stypendium Erasmus w École Su- périeure d’Art de Clermont Metropole, Clermont-Ferrand, Francja.

Zajmuję się obiektami, wideo i tekstem. Interesuje mnie ciało (szczególnie kobiece) jako nie- ustanny proces, swego rodzaju perpetuum mobile, rzeźba. Zajmuje mnie również życie jednostki odmierzane cyklem tradycji, przez pewne uświęcone wiekami rytuały. Śmierć, narodziny, inicjacja jako wydarzenia składające się na esencję naszego bytu stanowią pewną standardową fabułę, którą każdy z nas przeżywa inaczej. I to ta fabuła właśnie sprawia, że większość moich prac obrośnięta jest narracją, często bardzo osobistą, ponieważ sztuka może być także terapią. Inspirują mnie historie, dlatego mocno wierzę w tekst. Prowadzę zarówno pewne prywatne szamańskie praktyki mające wymiar symboliczny jak i działania dywersyjne w mieście. Zajmuje mnie magiczny wymiar naszej egzystencji, symultaniczność świata, nieprzypadkowa przypadkowość, detale, erraty wydarte życiu, zbiorowa świadomość i nie- świadomość.

Wybrane wystawy i projekty

  • 2012 | Debiutanci w ramach VI Multi Art Festival - Festiwalu Sztuki Młodych, Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza, Kalisz
  • 2012 | ARTeria Drugi Strzał, Częstochowa, festiwal działań w przestrzeni miejskiej
  • 2012 | Hunt in an Enclosed Garden, wystawa działań w przestrzeni miejskiej po warsztatach z Julienem Berthier, Clermont-Ferrand, Francja
  • 2012 | wystawa grafik z pracowni druku wypukłego Mariusza Pałki, Galeria PENTAGON, Radom
  • 2011 | Dwa Światy, wystawa projektów scenograficznych, Centrum Scenografii Polskiej, Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek, Katowice

Portfolio [PDF]

Propozycja projektu

Brazylia [PDF]