Piotr Blajerski

Ukończył wydział Sztuki Mediów na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (2011). Założyciel i kurator Galerii EMDES istniejącej w latach 2009-2011. Zakres zainteresowań artysty obejmuje zjawiska społeczne dotyczące życia jednostki we wspólnocie, procesy emancypacji, indywidualne wybory i świadome gesty odmowy.

W pracy Antychryst odgrywa scenę z dzieciństwa - przyciągnięty przez wymuszony, podtrzymywany przez otoczenie rytuał stoi znudzony pod kościołem. To powtórzenie pierwszego świadomego braku zgody jednostki na uczestnictwo w życiu zbiorowym, która wiąże się z koniecznością kompromisu pomiędzy zdeklarowaną i autentyczną decyzją, a powinnością wobec bliskich i presją społeczną.

W pracy Gospel according to Pasolini Blajerski snuje utopijną wizję świata poza słowem. Wykorzystując monumentalne dzieło włoskiego reżysera konstruuje pełną wnikliwych spojrzeń opowieść. Niema relacja z „drugim” pozbawiona jest społecznych konstruktów, norm i opresji. Można odnieść wrażenie, że dopiero wyabstrahowanie poza społeczny porządek umożliwia zaistnienie dobra pomiędzy ludźmi. Blajerski cytuje oddane z niezwykłą czułością portrety „zwykłych ludzi”, odwołując się do niezwykle widocznego w filmach Pasoliniego splotu lewicowej myśli z chrześcijańską tradycją.

Inną pracą wideo jest zarejestrowana ankieta, którą artysta przeprowadził na plaży. Korzystając z wakacyjnej, sielskiej atmosfery, pytał beztroskich plażowiczów o to jak wyobrażają sobie swój nagrobek. To absurdalne zestawienie zwieńczają odpowiedzi bohaterów filmu, którzy jak na zawołanie wizualizują pośmiertne pomniki, nie zastanawiając się nad zasadnością tak postawionego pytania. Sprowokowane pytaniem odpowiedzi padają automatycznie, ujawniając bezrefleksyjnie przyjęte potrzeby. Praca ta jest propozycją zakreślenia granic poznania w momencie śmierci.

Piotr Blajerski w ten sposób krytycznie analizuje formy społeczne kształtowane za pomocą religii. Pomimo zadeklarowanego ateizmu sięga po wątek wiary, by prześledzić proces uwalniania się od tego co narzucone i wspólne zarazem. Postawa artystyczna Blajerskiego jest wątpiąca, w indywidualistycznej postawie dostrzega on widmo wolności, dla której nawet samotność jest ceną wartą poniesienia.

Lonley man

Instalacja wideo, 3 x video loop HDV (1920x960) ok. 40-90min każdy, wymiary zmienne, 2013

Praca Lonely men to foundfootage wykorzystujący sceny z hollywoodzkich filmów, w których główni, heroiczni bohaterowie pozostawieni są sami sobie. Artysta zawraca uwagę na kulturowe znaczenie samotności i jej społeczny odbiór. Samotność realizuje się wyłącznie w jednostkowości, jest przejawem nienormatywnego indywidualizmu, który budzi podejrzliwość roszczących sobie prawo do sterowania ludzkimi grupami. Projekt Lonley man to studium samotności skonfrontowanej z kulturą promującą kult herosów, wyjątkowych jednostek kształtujących świat wokół siebie. Proponowana przez Blajerskiego zamiana perspektywy daje możliwość zarówno krytycznej obserwacji kulturowego status quo, jak i fantazjowania na temat jego przekroczenia poprzez ucieczkę do wnętrza samotności.

Piotr Blajerski

Piotr Blajerski